Search again

Thelma Wilhelmina Agnes Smith

Thelma Wilhelmina Agnes Smith

Nov 1935 - Nov 2018

Funeral: TBC, Belmont VIC

View obituary
John Fenech

John Fenech

Aug 1933 - Oct 2018

Funeral: TBC, West Sunshine

View obituary
John William Hobbs

John William Hobbs

Oct 1949 - Oct 2018

Funeral: 7 Nov 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Rosemary Williams

Rosemary Williams

May 1964 - Oct 2018

Funeral: 2 Nov 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
June Irene Minihan

June Irene Minihan

Jan 1929 - Oct 2018

Funeral: 26 Oct 2018, The Gurdies VIC

View obituary
Leonardo Lee Leo Tardio

Leonardo Lee Leo Tardio

Nov 1949 - Oct 2018

Funeral: 22 Oct 2018, Altona North VIC

View obituary
Robert (Bob) John McGowan

Robert (Bob) John McGowan

Mar 1945 - Oct 2018

Funeral: 14 Oct 2018, Springvale Vic

View obituary
Frank Camilleri

Frank Camilleri

Jun 1931 - Oct 2018

Funeral: 11 Oct 2018, North Sunshine

View obituary
Carmel (Charlie) Grixti

Carmel (Charlie) Grixti

Jul 1946 - Sep 2018

Funeral: 8 Oct 2018, North Sunshine

View obituary
Arti Paumil Amrutiya

Arti Paumil Amrutiya

Apr 1981 - Sep 2018

Funeral: 4 Oct 2018, FAWKNER

View obituary
Agnes Tompich

Agnes Tompich

Jan 1925 - Sep 2018

Funeral: 27 Sep 2018, Altona North VIC

View obituary
Mirko Peraica

Mirko Peraica

Mar 1933 - Sep 2018

Funeral: 27 Sep 2018, ARDEER VIC

View obituary
Michael John Bibron

Michael John Bibron

Nov 1978 - Aug 2018

Funeral: 5 Sep 2018, WERRIBEE

View obituary
Paul Nicholas Magri

Paul Nicholas Magri

Jan 1945 - Aug 2018

Funeral: 27 Aug 2018, West Sunshine

View obituary
Roger Derek Doodney

Roger Derek Doodney

Oct 1955 - Aug 2018

Funeral: 24 Aug 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Anna Davies

Anna Davies

May 1921 - Aug 2018

Funeral: Private

View obituary
Lubo Lukic

Lubo Lukic

Jul 1941 - Aug 2018

Funeral: 28 Aug 2018, Deer Park VIC

View obituary
Lorraine May Johnson

Lorraine May Johnson

May 1931 - Aug 2018

Funeral: 16 Aug 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Sione Kuli Niua Talau

Sione Kuli Niua Talau

Apr 1952 - Aug 2018

Funeral: 21 Aug 2018, Hoppers Crossing

View obituary
Pankaj Natvarlal Chag

Pankaj Natvarlal Chag

Oct 1962 - Aug 2018

Funeral: TBC, RAVENHALL VIC

View obituary
Carmelo Bugeja

Carmelo Bugeja

Feb 1929 - Aug 2018

Funeral: 13 Aug 2018, North Sunshine

View obituary
Victor Zerafa

Victor Zerafa

Sep 1944 - Aug 2018

Funeral: 10 Aug 2018, Deer Park VIC

View obituary
Ehambaram Jimmy Thavapriya

Ehambaram Jimmy Thavapriya

Nov 1955 - Aug 2018

Funeral: 9 Aug 2018, Altona North VIC

View obituary
Kathleen Anne Parsons

Kathleen Anne Parsons

Feb 1950 - Jul 2018

Funeral: 9 Aug 2018, FAWKNER

View obituary
William George Ronald Vernon Baddeley

Funeral: Private

View obituary
Gerald Thomas John Woodland

Gerald Thomas John Woodland

Dec 1926 - Jul 2018

Funeral: 1 Aug 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
David John Birch

David John Birch

Apr 1957 - Jul 2018

Funeral: 31 Jul 2018, Altona North VIC

View obituary
Barbara May Dolheguy

Barbara May Dolheguy

Dec 1932 - Jul 2018

Funeral: 30 Jul 2018, FAWKNER

View obituary
Phyllis May McCann

Phyllis May McCann

Jun 1927 - Jul 2018

Funeral: 23 Jul 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Hans Herman Muller

Hans Herman Muller

Sep 1933 - Jul 2018

Funeral: 16 Jul 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Victor Guberman

Victor Guberman

Sep 1947 - Jul 2018

Funeral: 17 Jul 2018, Springvale VIC

View obituary
Thi Hue Ta

Thi Hue Ta

Aug 1930 - Jul 2018

Funeral: 17 Jul 2018, Flemington VIC

View obituary
Warren Brian Rickards

Warren Brian Rickards

May 1964 - Jun 2018

Funeral: 4 Jul 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
John Aitken Montgomery

John Aitken Montgomery

Oct 1971 - Jun 2018

Funeral: 27 Jun 2018, Melton South VIC

View obituary
Paul John Simpson

Paul John Simpson

Jan 1964 - Jun 2018

Funeral: 28 Jun 2018, FAWKNER

View obituary
Luchia Achol Solomon Mading Marol

Luchia Achol Solomon Mading Marol

Jan 1965 - Jun 2018

Funeral: 7 Jul 2018, Footscray North VIC

View obituary
Francis Thomas {Frank} Camilleri

Francis Thomas {Frank} Camilleri

May 1930 - Jun 2018

Funeral: 25 Jun 2018, Herne Hill

View obituary
Leonardo Muia

Leonardo Muia

Sep 1935 - Jun 2018

Funeral: 15 Jun 2018, North Sunshine

View obituary
Graeme Anthony Szczecinski

Graeme Anthony Szczecinski

Feb 1944 - Jun 2018

Funeral: 23 Jun 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Premilaben Ramangiri Goswami

Premilaben Ramangiri Goswami

Oct 1963 - Jun 2018

Funeral: 12 Jun 2018, Altona North VIC

View obituary