Search again

Premilaben Ramangiri Goswami

Premilaben Ramangiri Goswami

Oct 1963 - Jun 2018

Funeral: 12 Jun 2018, Altona North VIC

View obituary
John Kolaj

John Kolaj

Aug 1971 - Jun 2018

Funeral: 9 Jun 2018, Melton South VIC

View obituary
Maria Jurcevic

Maria Jurcevic

Mar 1946 - Jun 2018

Funeral: 8 Jun 2018, Camberwell VIC

View obituary
Charles Maxwell Dawson

Charles Maxwell Dawson

Oct 1933 - May 2018

Funeral: 5 Jun 2018, Altona North VIC

View obituary
Antonino Arena

Antonino Arena

Mar 1926 - May 2018

Funeral: 31 May 2018, RESERVOIR

View obituary
Kathleen Elizabeth Henwood

Kathleen Elizabeth Henwood

Jun 1936 - May 2018

Funeral: 31 May 2018, WERRIBEE VIC

View obituary
Barry William Whelan

Barry William Whelan

Oct 1952 - May 2018

Funeral: 30 May 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Yue (Peter) Deng

Yue (Peter) Deng

Jan 1996 - May 2018

Funeral: 25 May 2018, Altona North VIC

View obituary
Dot Dorothy Anne Mulquiney

Dot Dorothy Anne Mulquiney

Jul 1950 - May 2018

Funeral: 11 May 2018, Hoppers Crossing VIC

View obituary
Harold Edward Crittenden

Harold Edward Crittenden

Dec 1930 - Apr 2018

Funeral: 30 Apr 2018, Altona North VIC

View obituary
Lolohea Viliami Ofahengaue

Lolohea Viliami Ofahengaue

Jan 1943 - Apr 2018

Funeral: 28 Apr 2018, WERRIBEE VIC

View obituary
Kenneth Bellman

Kenneth Bellman

Feb 1929 - Apr 2018

Funeral: Private

View obituary
Susan

Susan "Cissie" Marlow

May 1926 - Apr 2018

Funeral: 20 Apr 2018, Maidstone,Vic

View obituary
Norman Lindsay Baker

Norman Lindsay Baker

Nov 1923 - Apr 2018

Funeral: 27 Apr 2018, Sunshine

View obituary
Dorothy June Beryl Riley

Dorothy June Beryl Riley

Jun 1934 - Apr 2018

Funeral: 18 Apr 2018, Glenroy

View obituary
Anil Kumar Sood

Anil Kumar Sood

Feb 1948 - Apr 2018

Funeral: 6 Apr 2018, Altona North VIC

View obituary
Violetka Anevska

Violetka Anevska

Apr 1952 - Mar 2018

Funeral: 13 Apr 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Chimanlal Govindlal Patel

Chimanlal Govindlal Patel

Oct 1955 - Mar 2018

Funeral: 31 Mar 2018, Springvale Vic

View obituary
Felisita Esekia

Felisita Esekia

Feb 1960 - Mar 2018

Funeral: 29 Mar 2018, BRAYBROOK

View obituary
Dawn Joyce Buchanan

Dawn Joyce Buchanan

Nov 1934 - Mar 2018

Funeral: 3 Apr 2018, Altona North VIC

View obituary
Tania Jessica Huntly

Tania Jessica Huntly

Feb 1976 - Mar 2018

Funeral: 26 Mar 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Maria Manzella

Maria Manzella

Nov 1925 - Feb 2018

Funeral: 8 Mar 2018, St Albans

View obituary
Johnny Farrugia

Johnny Farrugia

Oct 1970 - Feb 2018

Funeral: 6 Mar 2018, St Albans

View obituary
Peter Bryce Thomas Campbell

Peter Bryce Thomas Campbell

Apr 1935 - Feb 2018

Funeral: 5 Mar 2018, Altona North VIC

View obituary
Norma Catherine Forbes

Norma Catherine Forbes

Aug 1924 - Feb 2018

Funeral: Private

View obituary
Frank Damien Felice

Frank Damien Felice

Oct 1974 - Feb 2018

Funeral: 9 Mar 2018, FAWKNER

View obituary
Marie Therese Bowen

Marie Therese Bowen

Sep 1929 - Feb 2018

Funeral: 16 Feb 2018, Springvale Vic

View obituary
Kenneth Stanton { BUSTER} Brown

Kenneth Stanton { BUSTER} Brown

May 1934 - Feb 2018

Funeral: 9 Feb 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Brett Jeffrey McDonnell

Brett Jeffrey McDonnell

Jul 1982 - Jan 2018

Funeral: TBC, FAWKNER

View obituary
Sylvia Vira

Sylvia Vira

Feb 1961 - Jan 2018

Funeral: 2 Feb 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Barry Paul Eaton

Barry Paul Eaton

Aug 1933 - Jan 2018

Funeral: 23 Jan 2018, Springvale VIC

View obituary
Ana Luvuiwai Naisua

Ana Luvuiwai Naisua

Dec 1945 - Jan 2018

Funeral: 20 Jan 2018, RAVENHALL VIC

View obituary
Dylan Michael Jakeman

Dylan Michael Jakeman

Jun 1993 - Dec 2017

Funeral: TBC, Altona North VIC

View obituary
James Roy Byron

James Roy Byron

Jan 1936 - Dec 2017

Funeral: 29 Dec 2017, Springvale VIC

View obituary
Shannon Graeme Mitchell

Shannon Graeme Mitchell

Jul 1986 - Dec 2017

Funeral: 3 Jan 2018, Altona North VIC

View obituary
Guiseppina { Giuseppa } Calabretta

Funeral: 21 Nov 2017, St Albans

View obituary
Eleanor Rafferty

Eleanor Rafferty

Apr 1963 - Nov 2017

Funeral: 17 Nov 2017, Sunbury

View obituary
Eileen Mary Bowen

Eileen Mary Bowen

Feb 1962 - Nov 2017

Funeral: 16 Nov 2017, Springvale Vic

View obituary
Richard Wisniewski

Richard Wisniewski

Apr 1951 - Oct 2017

Funeral: 8 Nov 2017, Sunbury VIC

View obituary
Lai Hung Yam

Lai Hung Yam

Aug 1957 - Oct 2017

Funeral: 2 Nov 2017, RAVENHALL VIC

View obituary